Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde un uzstādīšana

Identifikācijas numurs

Piegādātājs

 Optima 1 2019/2
CPV kods – 33112200-0
 UAB Graina Latvia – filiāle

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu

Pievienotie faili