Rentgena diagnostikas iekārtas ar digitalizācijas sistēmu iegāde

Identifikācijas numurs

Piegādātājs

Cena EUR, (bez PVN)

 2013/2  SIA Amerilat MD  54 065.00

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.pantu

Pievienotie faili