Publiskojamā informācija Publicētā informācija
Vispārējais stratēģiskais mērķis

Sniegt kvalitatīvus ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus,

galvenokārt, bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam

Darbības veids Veselības aprūpe
Vidēja termiņa darbības stratēģija Darbibas strategija 2021-2023

Darbibas strategija 2017-2020

Finanšu un nefinanšu mērķi Merki_2022-2023

Merki_2021-2022

Merki_2019-2020

Merki_2018-2019

Merki_2017-2018

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Merku_rezultats_2021

Merku_rezultats_2020

Merku_rezultats_2019

 Merku_rezultats_2018

Merku_rezultats_2017

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Iemaksas_2021

Iemaksas_2020

Iemaksas_2019

Iemaksas_2018

Iemaksas_2017

Iemaksas_2016

Iemaksas_2015

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu Pasvald_budz_fin_2017

Pasvald_budz_fin_2016

Atalgojuma politikas principi Atalgojuma_politikas_principi.pdf
Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Neveic ziedošanu (dāvināšanu)
Neauditēti starpperiodu pārskati 01.01.2022-31.03.2022, 01.01.2022-30.06.2022, 01.01.2022-30.09.2022
01.01.2021-31.03.2021, 01.01.2021-30.06.2021, 01.01.2021-30.09.2021
01.01.2020-31.03.202001.01.2020-30.06.2020,01.01.2020-30.09.2020,
01.01.2019-31.03.201901.01.2019-30.06.201901.01.2019-30.09.2019
01.01.2018-30.09.2018,01.01.2018-30.06.201801.01.2018-31.03.2018
01.01.2017-30.09.201701.01.2017-30.06.2017,01.01.2017-31.03.2017
01.01.2016-30.09.2016,01.01.2016-30.06.201601.01.2016-31.03.2016
01.01.2015-30.09.201501.01.2015-30.06.201501.01.2015-31.03.2015
Neauditēti gada pārskati Neaud_GP_2020
Auditēti gada pārskati GP_2021, GP_2020

GP_2019, GP_2018

GP_2017 GP_2016.

GP_2015GP_2014

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Kapitāla daļu turētāja 100% ir Jelgavas pilsētas pašvaldība

(nav līdzdalību citās kapitālsabiedrībās)

Informācija par organizatorisko struktūru Organizatoriska struktura 2022

 

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)
Statūti Statuti
Informācija par valdes locekli Valdes locekle Ingrīda Budrēvica (Rīgas Medicīnas Institūts 1974.g.), pilnvaras termiņš – 03.02.2026.
Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm
Dal sapulce ark 2016.02.01Dal sapulce kart 2016.04.21,
Dal sapulce ark 2016.06.22Dal sapulce ark 2016.12.12,
Dal sapulce ark 2017.03.06Dal sapulce kart 2017.04.28,
Dal sapulce kart 2018.04.25Dal sapulce ark 2018.12.19,
Dal sapulce ark 2019.02.26Dal sapulce kart 2019.04.26,
Dal sapulce ark 2020.02.26Dal sapulce kart 2020.04.30,
Dal sapulce ark 2020.12.03, Dal sapulce kart 2021.04.28,
Dal sapulce ark 2021.02.16Dal sapulce ark 2021.07.02,
Dal sapulce ark 2022.01.21,
Dal sapulce kart 2022.05.12
Pretkorupcijas pasākumu plāns Pretkorupcijas_plans