01.01.2023-30.06.2023

Publiskojamā informācija Publicētā informācija
Vispārējais stratēģiskais mērķis

Sniegt kvalitatīvus ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus,

galvenokārt, bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam

Darbības veids Veselības aprūpe
Vidēja termiņa darbības stratēģija
Darbības stratēģija 2021-2023
Darbības stratēģija 2017-2020
Finanšu un nefinanšu mērķi
Mērķi 2024-2025
Mērķi 2023-2024
Mērķi 2022-2023
Mērķi 2021-2022
Mērķi 2019-2020
Mērķi 2018-2019
Mērķi 2017-2018
Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti
Mērķu rezultāts 2023
Mērķu rezultāts 2022
Mērķu rezultāts 2021
Mērķu rezultāts 2020
Mērķu rezultāts 2019
Mērķu rezultāts 2018
Mērķu rezultāts 2017
Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
Iemaksas 2023
Iemaksas 2022
Iemaksas 2021
Iemaksas 2020
Iemaksas 2019
Iemaksas 2018
Iemaksas 2017
Iemaksas 2016
Iemaksas 2015
Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Pašvaldības budžeta finansējums 2017
Pašvaldības budžeta finansējums 2016
Atalgojuma politikas principi
Atalgojuma politikas principi
Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Neveic ziedošanu (dāvināšanu)
Neauditēti starpperiodu pārskati
01.01.2024.-31.03.2024.
01.01.2023.-31.03.2023. 01.01.2023.-30.06.2023. 01.01.2023.-30.09.2023.
01.01.2022.-31.03.2022. 01.01.2022.-30.06.2022. 01.01.2022.-30.09.2022.
01.01.2021.-31.03.2021. 01.01.2021.-30.06.2021. 01.01.2021.-30.09.2021.
01.01.2020.-31.03.2020. 01.01.2020.-30.06.2020. 01.01.2020.-30.09.2020.
01.01.2019.-31.03.2019. 01.01.2019.-30.06.2019. 01.01.2019.-30.09.2019.
01.01.2018.-30.09.2018. 01.01.2018.-30.06.2018. 01.01.2018.-31.03.2018.
01.01.2017.-30.09.2017. 01.01.2017.-30.06.2017. 01.01.2017.-31.03.2017.
01.01.2016.-30.09.2016. 01.01.2016.-30.06.2016. 01.01.2016.-31.03.2016.
01.01.2015.-30.09.2015. 01.01.2015.-30.06.2015. 01.01.2015.-31.03.2015.
Neauditēti gada pārskati
GP 2020
Auditēti gada pārskati
GP 2023   GP 2022  
GP 2021  GP 2020
GP 2019  GP 2018
GP 2017  GP 2016
GP 2015  GP 2014
Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Kapitāla daļu turētāja 100% ir Jelgavas pilsētas pašvaldība

(nav līdzdalību citās kapitālsabiedrībās)

Informācija par organizatorisko struktūru
Organizatoriskā struktūra 2023

 

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)
Statūti
Statūti
Informācija par valdes locekli Valdes locekle Ingrīda Budrēvica (Rīgas Medicīnas Institūts 1974.g.), pilnvaras termiņš – 03.02.2026.
Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm
Dal sapulce ārk 2024.01.19.  Dal sapulce kārt 2024.04.23.
Dal sapulce kārt 2023.04.27.  Dal sapulce ārk 2023.09.14.
Dal sapulce kārt 2022.05.12. Dal sapulce ārk 2022.01.21.
Dal sapulce ārk 2021.02.16. Dal sapulce ārk 2021.07.02.
Dal sapulce ārk 2020.12.03. Dal sapulce kārt 2021.04.28,
Dal sapulce ārk 2020.02.26. Dal sapulce kārt 2020.04.30.
Dal sapulce ārk 2019.02.26. Dal sapulce kārt 2019.04.26.
Dal sapulce kārt 2018.04.25. Dal sapulce ārk 2018.12.19.
Dal sapulce ārk 2017.03.06. Dal sapulce kārt 2017.04.28.
Dal sapulce ārk 2016.06.22. Dal sapulce ark 2016.12.12.
Dal sapulce ārk 2016.02.01. Dal sapulce kārt 2016.04.21.
Pretkorupcijas pasākumu plāns
Pretkorupcijas plāns