Mērķgrupa:

Galvenais darbības mērķis ir integrētas primārās un sekundārās veselības aprūpes  nodrošināšana. Mūsu prioritārais darbības virziens ir bērnu ambulatorā aprūpe. Tam  pamatojums ir sabiedrībā strādājošie sertificētie ārsti speciālisti, kas ir specializējušies  pediatrijā.  Veselības aprūpes sistēmas primārā un sekundārā līmeņa plašākai pieejamībai  sabiedrības speciālisti savus pakalpojumus sniedz arī pieaugušajiem.

Piedāvājam:

  • pediatra pakalpojumus
  • ģimenes ārstu pakalpojumus
  • ārstu speciālistu pakalpojumus
  • zobārstniecības pakalpojumus
  • laboratorijas pakalpojumus
  • diagnostiskos izmeklējumus
  • rehabilitāciju