Nedzīvojamās ēkas jumta seguma nomaiņa 2017/2

Identifikācijas numurs

Piegādātājs

Cena EUR, (bez PVN)

 Optima 1 2017/2

CPV kods – 45261000-4

SIA “DINS A”  20 686,14

 

Pievienotie failiSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu