Publiskojamā informācija Publicētā informācija
Vispārējais stratēģiskais mērķis

Sniegt kvalitatīvus ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus,

galvenokārt, bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam

Darbības veids Veselības aprūpe
Vidēja termiņa darbības stratēģija Darbibas strategija 2021-2023.pdf

Darbibas strategija 2017-2020.pdf

Finanšu un nefinanšu mērķi Merki_2022-2023.pdf

Merki_2021-2022.pdf

Merki_2019-2020.pdf

Merki_2018-2019.pdf

Merki_2017-2018.pdf

Finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti Merku_rezultats_2021

Merku_rezultats_2020

Merku_rezultats_2019

 Merku_rezultats_2018

Merku_rezultats_2017.pdf

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā Iemaksas_2021

Iemaksas_2020

Iemaksas_2019

Iemaksas_2018

Iemaksas_2017

Iemaksas_2016

Iemaksas_2015.pdf

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu Pasvald_budz_fin_2017.pdf

Pasvald_budz_fin_2016.pdf

Atalgojuma politikas principi Atalgojuma_politikas_principi.pdf
Ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība Neveic ziedošanu (dāvināšanu)
Neauditēti starpperiodu pārskati 01.01.2022-31.03.2022.pdf
01.01.2021-31.03.2021.pdf, 01.01.2021-30.06.2021.pdf, 01.01.2021-30.09.2021.pdf
01.01.2020-31.03.2020.pdf01.01.2020-30.06.2020.pdf,01.01.2020-30.09.2020.pdf,
01.01.2019-31.03.2019.pdf01.01.2019-30.06.2019.pdf01.01.2019-30.09.2019.pdf
01.01.2018-30.09.2018.pdf,01.01.2018-30.06.2018.pdf01.01.2018-31.03.2018.pdf
01.01.2017-30.09.2017.pdf01.01.2017-30.06.2017.pdf,01.01.2017-31.03.2017.pdf
01.01.2016-30.09.2016.pdf,01.01.2016-30.06.2016.pdf01.01.2016-31.03.2016.pdf
01.01.2015-30.09.2015.pdf01.01.2015-30.06.2015.pdf01.01.2015-31.03.2015.pdf
Neauditēti gada pārskati Neaud_GP_2020.pdf
Auditēti gada pārskati GP_2021.pdf, GP_2020.pdf,

GP_2019.pdf, GP_2018.pdf,

GP_2017.pdfGP_2016.pdf,

GP_2015.pdfGP_2014.pdf

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) Kapitāla daļu turētāja 100% ir Jelgavas pilsētas pašvaldība

(nav līdzdalību citās kapitālsabiedrībās)

Informācija par organizatorisko struktūru Organizatoriska_struktura.pdf
Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem Nav saņēmusi ziedojumus (dāvinājumus)
Informācija par iepirkumiem Skatīt mājas lapas sadaļā IEPIRKUMI
Statūti Statuti.pdf
Informācija par valdes locekli Rīgas Medicīnas Institūts 1974.g. Valdes locekle Ingrīda Budrēvica, pilnvaras termiņš – 03.02.2026.
Informācija par kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcēm Dal_sapulce_ark_2016.02.01Dal_sapulce_kart_2016.04.21,

Dal_sapulce_ark_2016.06.22Dal_sapulce_ark_2016.12.12,

Dal_sapulce_ark_2017.03.06Dal_sapulce_kart_2017.04.28,
Dal_sapulce_kart_2018.04.25Dal_sapulce_ark_2018.12.19,
Dal_sapulce_ark_2019.02.26Dal_sapulce_kart_2019.04.26,
Dal_sapulce_ark_2020.02.26Dal_sapulce_kart_2020.04.30.pdf,

Dal_sapulce_ark_2020.12.03.pdf, Dal_sapulce_kart_2021.04.28.pdf,

Dal_sapulce_ark_2021.02.16.pdfDal_sapulce_ark_2021.07.02.pdf,
Dal_sapulce_kart_2022.05.12.pdf

Pretkorupcijas pasākumu plāns Pretkorupcijas_plans.pdf

Leave a Comment